+45 47 72 11 90 kontakt@test.dk

Resume fra bestyrelsesmøde 9. februar 2022

Bestyrelsen drøftede en række punkter:

Stormen Malik gav kun få skader i havnen, og alt skulle nu være i orden igen.

Der er fortsat travlhed i bestyrelsen med at konkretisere de mange projektidéer, så man kan lægge planerne og de tilhørende budgetter åbent frem på generalforsamlingen, som finder sted den 13. marts 2022.

Bestyrelsen har færdiggjort Plan 2022 – 2027, som skal erstatte hidtidige strategi- og masterplaner. Bestyrelsens forslag vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Regnskabet for 2021 og budgettet for 2022 blev godkendt.

Hvis andelshavere skulle være interesseret i at bidrage til arbejdet med de mange projekter, er man meget velkommen til at henvende sig til havnefoged Kim Lyngbak eller til Steen Hasselriis (formand)