+45 47 72 11 90 kontakt@test.dk

Resume bestyrelsesmøde 14. september 2022 

Bestyrelsen drøftede en række punkter:

Vi har fået en henvendelse om en stor festival på vinterpladsen hvert år i uge 30. Der arbejdes positivt videre med projektet, som også behandles på det næste bestyrelsesmøde. Involverer kun arbejde fra havnen i begrænset omfang.

Regnskabet for de første 8 måneder følger budgettet.

Antal gæster i havnen er pr. 14.9.2022 større end hele sidste kalenderår. Især fin udvikling inden for autocampere.

Stålmanden har været afholdt med ca. 400 deltagere + børn + tilskuere.

Det nedsatte udvalg til opdatering af Havne- og Fartøjsbestemmelser for Frederiksværk Havn har lavet sit første oplæg. Drøftes igen på mødet i oktober.

Udgravningen til de nye toiletbygninger er i gang. Vi er dog stødt på uventede og uforudsigelige problemer, da der ikke er en tracé til installationerne, som vi havde forudsat. I stedet hugger vi os nu meter for meter gennem betonaffald. Vi forsøger dog stadig at holde tidsplanen nogenlunde. Der vil blive en fordyrelse.

Arbejdet med ”Sikker Havn” er i gang.

Tømningsanlæg er modtaget og skal nu installeres.

Arbejdsgruppen vedr. mastekran, masteskur mv. er godt i gang. Det er et stort arbejde.

Desværre intet nyt om udlejning af caféen.

Arbejdet med at lave en mere moderne hjemmeside er godt i gang. 

På bestyrelsesmødet i oktober skal vi drøfte bobleanlæggets fremtid. Hvad koster det at opdatere og vedligeholde set i forhold til risici ved tyk is i havnen?

Når der etableres nyt el på broerne næste år, vil bestyrelsen samtidig advokere for, at flere anvender bimålere, så man kan have køleskab mv. kørende uden at få dårlig samvittighed.