+45 47 72 11 90 kontakt@test.dk

Resume af bestyrelsesmøde 9. november 2022

Regnskabet for de første 10 måneder følger budgettet.

De nye servicebygninger er færdige og afleveres i de kommende uger. Halsnæs Kommune har anvist sit tilskud på 226.000 kr. til betaling. I vinterhalvåret vil 1 toilet være åbent uden varmt vand.

Arbejdet med ”Sikker Havn” er kommet rigtig langt. Forventes godkendt i 1. kvartal 2023.

Tømningsanlæg er driftsklart.

Arbejdet med Bro 6 starter 1. december, når bådene er kommet op. Efter denne dato tages kun undtagelsesvis både op.

Arbejdsgruppen vedr. mastekran, masteskur mv. fremlægger sine tanker for bestyrelsen i januar 2023, så vi kan have noget med til generalforsamlingen og til budgettet.

Der er indhentet priser på hytter. Arbejdsgruppen arbejder videre og drøfter også finansiering.

Mht. caféen er der dialog med en enkelt interesseret.

Den nye hjemmeside forventes i luften ca. 1. december 2022.

Vi har besluttet at se tiden an mht. bobleanlægget. Det er meget dyrt at renovere.

Havne- og Fartøjsbestemmelserne skal redigeres om iht. Trafikstyrelsens bestemmelser, så vi lægger en foreløbig udgave på den nye hjemmeside.