+45 47 72 11 90 kontakt@test.dk

Resume af bestyrelsesmøde 8. juni 2022

Bestyrelsen drøftede en række punkter:

Regnskabet for de første 5 måneder ser fornuftigt ud.

Bestyrelsen drøftede oplæg fra FF365 ang. placering af flydeplatform til saunaen. Den foreslås lagt for enden af Bro 0. Bestyrelsen har sendt FF365 oplæg til økonomisk aftale.

Kommunens svar vedr. vores klage over forhøjelsen af Slaggemolen anser Bestyrelsen for ikke-tilfredsstillende. Steen skriver til kommunen igen.

Det nedsatte udvalg til opdatering af Havne- og Fartøjsbestemmelser for Frederiksværk Havn har lavet sit første oplæg. Drøftes igen på næste møde.

Der forventes udgravet til de nye toiletbygninger 2 uger i oktober. Når tiden nærmer sig, vil der blive opsat info-skilt. Det er målet, at bygningerne er på plads primo november.

Arbejdet med ”Sikker Havn” er i gang.

Desværre intet nyt om udlejning af caféen.

Havnefesten lørdag den 20. august er under detailplanlægning.